Tuesday, September 1, 2015

ТЭНЭГ ШАВИЙН ТЭРСҮҮД БАГШТАЙГЭЭ ХЭЛЦСЭН ҮГСЭЭС... - 2

/ухаантан мунхаг хоёрын аль нь болон буй талаар/ - Багш, багш.. Энэ хорвоод ухаантан олон уу, мунхаг нь олон уу? - Өөрийн, өрөөлийн, өнийн гурван учигт хариулт нь буй. - Өөрийн учиг нь юу билээ, багш минь? - Хэрвээ чи ухаантанд тооцогдох аваас хорвоод мунхагууд олон буй. Хэрвээ чи мунхагт тооцогдох аваас хорвоод ухаант нь олон буй... - Өрөөлийн учиг нь юу билээ? - Хэрвээ үнэхээр ухаантан сэнтийд заларваас үзтэл ухаантнууд олон харагдана. Хэрвээ үнэхээр мунхаг сэнтийд заларваас мунхагууд үзтэл олон буй.. - Тэгвэл өнийн учиг нь юу билээ, багш...? - Өнийн учиг нь юу гэвээс мунхагууд хэзээ ч ганцаарддаггүй атал хэзээ ч олонхи байж үл чадмуй. Ухаантнууд хэзээд ганцаардан гиюүрэх авч, хэзээ ч цөөнх үл болмуй. - Тийм аваас, багш минь, би ухаантанд тооцогдоод сэнтийд заларваас өнийн учигт нийцэх үү? - Өчүүхэн шавь минь чи мэт нь өнөд суух тавилангүйн учир өнийн учигт үнэхээр нийцэх буй

No comments: