Monday, December 5, 2016

ШҮҮХ ...

Хуулийн шүүх гэж байна. Гэвч энэ шүүх тэр бүр үнэн байдаггүй. Авилга, хахууль, эрх ашиг, үзэл, төөрөгдөл, хуулийн зүйл заалтын дутуу дулимаг гэх мэт эрсдэл гарах магадлал ихтэй. 
Түүнээс илүү үйлчлэлтэй шүүх гэж бий, тэр бол ард түмний шүүх, гэсэн ч мөн ард түмний шүүх дандаа үнэн байдаггүй. Олон түмэн төөрч, хийрхэх, мунхрах, тархиа угаалгах, алив үзэлд автах, дарангуйлал дор бөхийх гэх зэрэг мөн л олон эрсдэл бий.
Түүнээс хүчирхэг шүүх бол Түүхийн шүүх. Түүхийн шүүх эцсийн эцэст түүхэн үнэнийг голчоор нь ялган зааглан харуулдаг юм.
Гэвч түүнээс ч илүү хүчирхэг шүүх бас байх, тэр бол заяа тавилангийн шүүх... Монголчуудын уламжлалд хэлж заншсанаар Тэнгэрийн шүүх. Шашинтнуудын хэлдгээр үйлийн үр, карма, Ертөнцийн эзний шүүх...

No comments: