Saturday, March 21, 2015

ТВ9-ийн АРДЫН ПАРЛАМЕНТ нэвтрүүлэгт: I хэсэг

ТВ9-ийн АРДЫН ПАРЛАМЕНТ нэвтрүүлэгт, "Реформ", "Хөгжил хүн", "Майнд" клубынхантай хамт оролцов: I хэсэг

http://tv9.mn/watch_archive/674758/2015-03-16

No comments: