Saturday, March 21, 2015

ТВ9-ийн АРДЫН ПАРЛАМЕНТ нэвтрүүлэгт: II хэсэг

 ТВ9-ийн АРДЫН ПАРЛАМЕНТ нэвтрүүлэгт, "Реформ", "Хөгжил хүн", "Майнд" клубынхантай хамт оролцов: II хэсэг

http://tv9.mn/watch_archive/674789/2015-03-17

No comments: