Thursday, November 3, 2016

ХҮнийг хүн болгох...

Хүнийг сургаж, тэр байтугай зорилгодоо нийцэхээр бүтээж болдогт л хамаг дэвшилтэт хөгжил хийгээд ямар ч дэглэмийн суурь оршиж байна.
Бидний дээдэс үүнийг сайтар мэддэг байж, тиймээс "Хүнээр хүн хийх ухаанаас дээд ухаан гэж үгүй" хэмээн захиад үлдээчихэж. Улс үндэстэн юм бол бид ирээдүй хойч үеэ бүтээх ёстой. Одоо бол боловсролын агуулга гэдгийг бид зорьж буй хөгжлийнхөө загвар дотроос олж хардаггүй, тухайн хичээлийн агуулгын хүрээнд хайдаг нэг хачин байдалтай. Хүн бүтээнэ гэдэг нь зөвхөн бичиг үсэгтэй, Шинжлэх ухааны суурь мэдлэгтэй, хэлтэй устай төдий асуудал биш. Гол юмаа бид олж харахгүй байна.

No comments: