Thursday, May 30, 2013

Бид Төрийг жинхэнэ утгаар нь цогцлоож явсан билээ

Мисир, Вавилон, Грэг, Ром, Эртний Хятад зэрэг суурин үндэстнүүд зуун зуунааар төрт ёсыг бий болгож, хөгжүүлж ирсэн ч төрийг жинхэнэ утгаар нь зөвхөн Чингис хаан Их талын цээжинд цогцлоож чадсан байна. Чингис хааны төрийн механизмын бүхий л эд анги, нэгжийнх нь хөшүүргэ, хэлхээ бүхнийг батлан бэхэлсэн гагнуур нь ШУДАРГА ЁС болж байв. Урьд хожид хэзээ ч ийм өвөрмөц шинж төрх бүхий төр оршиж байсангүй. Тиймдээ ч тийм бага хүн хүч бүхий Монгол тийм их хүчирхэг байсан юм.

1 comment:

green sea said...

Монгол минь үүрд мандан бадрах болтугай!!!