Tuesday, May 10, 2016

Тэнэг шавийн тэрсүүт багштайгаа хэлэлцсэн үгсээс... 4

- Багш багш, Энэ орчлонд сэрэмжгүй нь олон уу, Мунхагууд нь олон уу?
- Үүрээр сэрээвч мэнэрдгээрээ чи нэг сэрэмжгүй,
Үглэвч үл сонсдогоороо эхнэр нэг сэрэмжгүй,
Үнэнийг эрдэггүй сэрэмжгүй нь олон уу? 
Үл ухагч мунхаг нь олон уу?
Үүний зөрөөг олж чадваас чи
Үнэхээрийн учгыг таних буюу.
"Тэнэг шавийн тэрсүүд багштайгаа хэлэлцсэн үгс"-ээс...

No comments: