Sunday, August 30, 2015

ТЭНЭГ ШАВИЙН ТЭРСҮҮД БАГШТАЙГАА ХЭЛЦСЭН ҮГС-ээс


- Багш багш. Тэнэг асуултад ухаантай, тэг дундуур эсвэл тэнэгийн алинаар хариулах нь зөв буй?
- Шавиа. Тэнэг асуултын цаана хэн буйг үзэж байж хэрхэн хариулахаа мэд...
- Багштан минь, Тэнэг асуултын цаана тэнэг л сууна биш үү?
- Гэнэхэн шавь минь ээ. Учирлаж хэлбээс ухаарах нэгэн ч тэр мунхаг асуултын цаана буй. Тийм тэнэгийг мэлмий суулттай нэгэн гэнэ. Учир мэдэхгүй гэнэн, явдал мэдэхгүй доройгоос ухаангүй тэнэг үгийг асуух ньбий. Түүнд учирлан ухааруулж хэлмой. Уцаарлан уурлан хэлбээс зохих нь бас буй. Тэд учрыг бүрэн ухахгүй ч урвуу гажигийг үл хийнэ. Учрыг бүрэн ухахгүйгээс дахин дахин лавлах буй. Тэг дундуур нь уурлан уцаарлан хариулбаас эвэртээ дэлдүүлсэн үхэр мэт зөв зөргөөр сажилах нь илүү. Харин үнэхээрийн мунхаг үгтэйгээ эн тэнцүү хүмүүс бас байна. Тийм тэнэгийн тэнэг асуултад увиагүй тэнэгээр хариулбаас зохимой.
- Багш багш, тэнэг ч гэсэн тэр эрдэнэт хүмүүн бус уу. Тэр өөрийн хүслээр тэнэг төрсөнгүй бус уу.
- Чи өөрийн хүслээр эс төрсөн бол миний хүслээр төрсөн болох уу? Ац тэр саваа дөхүүлээд өгтий...

No comments: